Διαδραστικός πίνακας

Η αίθουσα διαδραστικής μάθησης του σχολείου μας έχει στόχο να επηρεάσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου με ποικίλους και εναλλακτικούς τρόπους:

 • Με το να κρατά αμείωτη την προσοχή των μαθητών στο μάθημα, προωθώντας τον ενθουσιασμό για μάθηση.

 • Παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή, συνεργασία και ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.

 • Με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την εφαρμογή καινοτομιών.

Η γενική εκδοχή θέλει τη διαδραστικότητα να αποτελεί την «αμοιβαία ανταλλαγή» δράσης μεταξύ ανθρώπων ή μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων ή καταστάσεων. Ο διαδραστικός πίνακας (interactive whiteboard) προωθεί τη συνεργατική μάθηση, παρουσιάζει κάθε εκπαιδευτική πηγή με ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο και καθιστά τη διαδικασία της μάθησης ενδιαφέρουσα τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Τα βασικά σημεία καινοτομίας στον τρόπο διδασκαλίας που προσφέρει η χρήση του διαδραστικού πίνακα σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλη την τάξη τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός δρα ως συνεργάτης των μαθητών κατευθύνοντας τη διαδικασία της μάθησης. Σε περιπτώσεις μάλιστα δραστηριοτήτων με περισσότερες από μια προσεγγίσεις, ευνοείται ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες με αποτέλεσμα να προωθείται η ομαδοσυνεργατική μάθηση.

Ο διαδραστικός πίνακας (Classboard) μπορεί να υποστηρίξει βασικές στρατηγικές για διαδραστική ομαδοσυνεργατική μάθηση. Αποτελεί ένα μοναδικό τρόπο εστίασης της τάξης σε συζητήσεις και ενεργοποίησης της διερευνητικής μάθησης.. Στα πλαίσια, αυτά και με την κατάλληλη διάταξη των θρανίων ευνοεί διάφορες μορφές συζήτησης στην τάξη, όπως η συζήτηση σε διάταξη δύο κύκλων κ.λ.π. Η τάση αυτή μπορεί να επιτευχθεί και να ενισχυθεί:

 • με τη χρήση και το σχολιασμό εικόνων και κειμένων σαν ερέθισμα για τη συζήτηση,
 • παρακινώντας τους μαθητές με τη βοήθεια του καταιγισμού ιδεών,
 • με δραστηριότητες τύπου drag-and-drop,
 • μέσω της συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων (problem based learning),
 • με εργασία σε ομάδες (π.χ. μέθοδος χιονοστιβάδα), κ.λ.π.

Είναι γεγονός ότι η συμμετοχή του μαθητή είναι πολύ σημαντική για τη μάθηση και όπως φαίνεται ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα μέσο για την επίτευξη αυτής της συμμετοχής.

Λέγεται ότι το μόνο, ίσως, όριο στην πρωτοτυπία της χρήσης του διαδραστικού πίνακα, είναι τα όρια της φαντασίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών που τον χρησιμοποιούν. Υπό την έννοια αυτή η αίθουσα διαδραστικής μάθησης αποτελεί και ένα χώρο ενίσχυσης της παιδαγωγικής κατάρτισης και της διδακτικής αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών του 23ου Δοκιμαστικού Σχολείου του Έπαφου, καθώς παρέχει σ' αυτούς τη δυνατότητα εφαρμογής της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΣχολείουΗ Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου μας είναι χωρητικότητας 300 ατόμων, κλιματιζόμενοι και εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας ηχοσυστήματα. Στην αίθουσα εκδηλώσεων πραγματοποιούνται οι γιορτές και οι εκδηλώσεις των μαθητών, τα συμβούλια των γονέων καθώς και οι ομιλίες του διευθυντή σε μαθητές και γονείς, οι εκλογές των μαθητών κ.ά.


Ο χώρος της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Η Σχολική Βιβλιοθήκη του 23ου Δοκιμαστικού Σχολείου Έπαφου, ιδρύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ: «Σχολικές Βιβλιοθήκες».

Όπως και όλες oι Σχολικές Βιβλιοθήκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι και η Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας ανήκει στη σχολική κοινότητα και μονάδα στην οποία στεγάζεται. Δεν αποτελεί δηλαδή Λαϊκή ή Δημοτική βιβλιοθήκη. Κύριος υπεύθυνος για τη Λειτουργία και Διοίκηση ενός σχολείου είναι ο Δ/ντής (Ν. 1566/85). Συνεπώς, ό,τι ισχύει για τα κτιριακά και το εκαιδευτικό υλικό του σχολείου ισχύει και για τις Βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ. Την ευθύνη όμως των Σχολικών Βιβλιοθηκών ΔΣΔΕ γενικότερα έχει το Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΣΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΣΤΟΧΟΙ

Η Σχολική Βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε ώστε να αποτελέσει:

 • για τους μαθητές : χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας.
 • για τους εκπαιδευτικούς : πηγή πληροφόρησης και κατάλληλο μέσο για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης.

 • για το εκπαιδευτικό σύστημα : τρόπο προώθησης της αλλαγής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του σχολείου και της αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών μέσω της ένταξης της Σχολικής Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ζητούμενο είναι να κατανοηθεί ο ρόλος της σχολικής βιβλιοθήκης ως εκπαιδευτικό εργαλείο που εντάσσεται στην αλλαγή του τρόπου εκπαίδευσης, να αξιοποιηθεί με κάθε δυνατό τρόπο και να αναδειχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βασική Συλλογή της Σχολικής Βιβλιοθήκης περιέχει : Πληροφοριακό υλικό, Εγκυκλοπαίδειες, Βιογραφικά λεξικά, Άτλαντες, Λογοτεχνία, Πεζογραφία, Ποίηση, Θέατρο, Δοκίμιο, Κριτική Γνώσεων, Φιλοσοφία, Θρησκεία, Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Ιατρική & Τεχνολογία, Γλώσσες, Ιστορία, Πολιτισμό, Γεωγραφία, Φυσική Ιστορία, Καλές τέχνες, Αθλητισμό, Ψυχαγωγία. Η αρχειοθέτηση του υλικού ακολουθεί τόσο την Κωδικοποίηση DEWEΥ, όσο και άλλες μεθόδους. Η Βασική Συλλογή της Σχολικής Βιβλιοθήκης, εκτός από τα Βιβλία , περιέχει CDs, ταινίες video και άλλο εποπτικό υλικό. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι σχολικές βιβλιοθήκες είναι εξοπλισμένες και με έντυπο, και με οπτικοακουστικό αλλά και με ηλεκτρονικό υλικό, βάσει προδιαγραφών, που σκοπό έχουν τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την κατάκτηση της γνώσης και την εξοικείωση του μαθητή τόσο με το βιβλίο, όσο και με τη νέα τεχνολογία.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Για την οργάνωση της βιβλιοθήκης μας, χρησιμοποιούμαι το λογισμικό Books. To Books διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία των βιβλίων και των περιοδικών (όπως συγγραφέα, τίτλο, κωδικό, στοιχεία κόστους, κατηγορία, θέμα), επιτρέπει την ταξινόμηση των βιβλίων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες και σας προσφέρει πληθώρα εκτυπώσεων. Μπορεί να διαχειριστεί και δανεισμούς βιβλίων από τα μέλη της βιβλιοθήκης.


Επισκεψιμότητα

2.png8.png9.png1.png9.png
Σήμερα98
Σύνολο28919

Πρόσφατες Ενημερώσεις