Εκτύπωση

Το σχολείο διαθέτει τα εξής εργαστήρια με τον ανάλογο εξοπλισμό: