Ο χώρος της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Η Σχολική Βιβλιοθήκη του 23ου Δοκιμαστικού Σχολείου Έπαφου, ιδρύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ: «Σχολικές Βιβλιοθήκες».

Όπως και όλες oι Σχολικές Βιβλιοθήκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι και η Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας ανήκει στη σχολική κοινότητα και μονάδα στην οποία στεγάζεται. Δεν αποτελεί δηλαδή Λαϊκή ή Δημοτική βιβλιοθήκη. Κύριος υπεύθυνος για τη Λειτουργία και Διοίκηση ενός σχολείου είναι ο Δ/ντής (Ν. 1566/85). Συνεπώς, ό,τι ισχύει για τα κτιριακά και το εκαιδευτικό υλικό του σχολείου ισχύει και για τις Βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ. Την ευθύνη όμως των Σχολικών Βιβλιοθηκών ΔΣΔΕ γενικότερα έχει το Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΣΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΣΤΟΧΟΙ

Η Σχολική Βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε ώστε να αποτελέσει:

  • για τους μαθητές : χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας.
  • για τους εκπαιδευτικούς : πηγή πληροφόρησης και κατάλληλο μέσο για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης.

  • για το εκπαιδευτικό σύστημα : τρόπο προώθησης της αλλαγής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του σχολείου και της αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών μέσω της ένταξης της Σχολικής Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ζητούμενο είναι να κατανοηθεί ο ρόλος της σχολικής βιβλιοθήκης ως εκπαιδευτικό εργαλείο που εντάσσεται στην αλλαγή του τρόπου εκπαίδευσης, να αξιοποιηθεί με κάθε δυνατό τρόπο και να αναδειχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βασική Συλλογή της Σχολικής Βιβλιοθήκης περιέχει : Πληροφοριακό υλικό, Εγκυκλοπαίδειες, Βιογραφικά λεξικά, Άτλαντες, Λογοτεχνία, Πεζογραφία, Ποίηση, Θέατρο, Δοκίμιο, Κριτική Γνώσεων, Φιλοσοφία, Θρησκεία, Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Ιατρική & Τεχνολογία, Γλώσσες, Ιστορία, Πολιτισμό, Γεωγραφία, Φυσική Ιστορία, Καλές τέχνες, Αθλητισμό, Ψυχαγωγία. Η αρχειοθέτηση του υλικού ακολουθεί τόσο την Κωδικοποίηση DEWEΥ, όσο και άλλες μεθόδους. Η Βασική Συλλογή της Σχολικής Βιβλιοθήκης, εκτός από τα Βιβλία , περιέχει CDs, ταινίες video και άλλο εποπτικό υλικό. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι σχολικές βιβλιοθήκες είναι εξοπλισμένες και με έντυπο, και με οπτικοακουστικό αλλά και με ηλεκτρονικό υλικό, βάσει προδιαγραφών, που σκοπό έχουν τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την κατάκτηση της γνώσης και την εξοικείωση του μαθητή τόσο με το βιβλίο, όσο και με τη νέα τεχνολογία.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Για την οργάνωση της βιβλιοθήκης μας, χρησιμοποιούμαι το λογισμικό Books. To Books διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία των βιβλίων και των περιοδικών (όπως συγγραφέα, τίτλο, κωδικό, στοιχεία κόστους, κατηγορία, θέμα), επιτρέπει την ταξινόμηση των βιβλίων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες και σας προσφέρει πληθώρα εκτυπώσεων. Μπορεί να διαχειριστεί και δανεισμούς βιβλίων από τα μέλη της βιβλιοθήκης.


Επισκεψιμότητα

1.png2.png3.png5.png8.png
Σήμερα215
Σύνολο12358

Πρόσφατες Ενημερώσεις