Εκτύπωση

View File  Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες ) καθώς και σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων

 

View File Αίτηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Νίκης

View File Αίτηση για εγγραφή στους Πίνακες της ΓΓΑ