{easy-contents}

Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α΄

Άρθρο 22 - Αναβαθμολόγηση-τελικός γραπτός βαθμός μαθήματος

1. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων κάθε μαθήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού δοκιμίου. Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίμακα 0 - 100, τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0 - 20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10).2. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ. οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή). Ο τρίτος βαθμολογητής (αναβαθμολογητής), ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση Σχολικός Σύμβουλος ή Διευθυντής Λυκείου ή καθηγητής με βαθμό Α΄ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα το ίδιο σχολικό έτος, διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος«διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 21 του παρόντος» και αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης.

«3. Τελικός γραπτός βαθμός του γραπτού δοκιμίου σε περίπτωση αναβαθμολόγησης του είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών δια του δέκα (10).»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε με το εντός εισαγωγικών κείμενο από το Π.Δ. 36/2008 ΦΕΚ 61 τ. Α΄

4. Η Επιτροπή κάθε Β.Κ. ελέγχει τον τρόπο βαθμολόγησης, την ποιότητα των αναβαθμολογήσεων και απευθύνει οδηγίες και συστάσεις στους βαθμολογητές.

«5. Από το σχολικό έτος 2009-2010 και εφεξής ο κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής αναγράφει στον ειδικό χώρο του γραπτού το βαθμό με τον οποίο βαθμολογεί το κάθε ερώτημα ή υποερώτημα με βάση την καθορισμένη από την Κ.Ε.Ε. βαθμολογία.».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:Τα εντός « » τμήματα των παραγράφων 2 και 5 συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ. Α΄ Άρθρο 1 παρ. 8.

Άρθρο 24 -Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων της Α΄ και Β΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου και της Γ΄ τάξης των μαθημάτων που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης, και της Γ΄ τάξης στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δ.Ε., στο οποίο υπάγεται το αντίστοιχο Λύκειο.

2. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

3. Οι Διευθυντές των Λυκείων, μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, διαβιβάζουν στην αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε. τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά με καλυμμένα το όνομα του μαθητή και τον αρχικό βαθμό του καθηγητή.

4. Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας με το μάθημα για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης και από ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δ.Ε. με βαθμό Α΄ ο οποίος είναι ο αναβαθμολογητής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά είναι περισσότερα από διακόσια (200), στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δύο ακόμη καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας και να κατανέμονται τα γραπτά εξίσου μεταξύ των δύο ομάδων βαθμολογητών - αναβαθμολογητών. Την ευθύνη του συντονισμού του έργου των επιτροπών αναβαθμολόγησης έχει ο Διευθυντής της οικείας Δ/νσης ή ο προϊστάμενος του Γραφείου Δ.Ε.

5. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται-αναβαθμολογούνται από δύο (2) καθηγητές, οι οποίοι αναγράφουν το βαθμό τους στο γραπτό. Πριν από τη βαθμολόγηση του γραπτού από το δεύτερο βαθμολογητή-αναβαθμολογητή επικαλύπτεται με αδιαφανή ταινία ο βαθμός του πρώτου, κατά τρόπο ώστε να μην γνωρίζει ο δεύτερος το βαθμό που έδωσε ο πρώτος. Αν οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες, το γραπτό αναβαθμολογείται και από τρίτο καθηγητή - αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών. Ο γραπτός βαθμός της αναβαθμολόγησης προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 22 του παρόντος διατάγματος και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το δοκίμιο από τον οικείο καθηγητή.

6. Οι μαθητές του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος διατάγματος, για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάστηκαν σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Δ/ντή και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα, άλλους από αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από το Μ.Ο. των δύο εξεταστών - αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.

7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε. συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών, το οποίο και αποστέλλει στα Λύκεια προέλευσής τους μαζί με τα γραπτά.

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ν. 2009/1992

Άρθρο 19

Για την αναβαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου προαγωγικών, απολυτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδεται παράβολο, το οποίο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το ύψος του παραβόλου αυτού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω κοινή απόφαση το παράβολο ορίζεται σε χίλιες δραχμές.


Γ2/2788/11-06-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Παρ 2. Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Γραφείων Δ.Ε. κατά τη συγκρότηση των επιτροπών αναβαθμολόγησς γραπτών δοκιμίων ....... να συμπεριλάβουν σ` αυτές όλους τους σχολικούς συμβούλους ειδικοτήτων που υπηρετούν στις έδρες τους (εκτός των ειδικοτήτων των οποίων τα μαθήματα δεν εξετάζονται γραπτά), και οι οποίοι, σύμφωνα με το Π.Δ.123/87, θα αποφανθούν για την τελική βαθμολογία των γραπτών δοκιμίων, στα οποία θα υπάρξει κατά την αναβαθμολόγηση διαφορά ίση ή μεγαλύτερη από τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες μεταξύ των δύο (2) αναβαθμολογητών.

Παρ 4. Επισημαίνουμε ακόμα ότι όσοι υφίστανται κατατακτήρια εξέταση ως κατ` ιδίαν διδαχθέντες, μπορούν εφ` όσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων τους, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1197, αρ.4 § 6 εκτός των προαγομένων κατά την εξεταστικήν περίοδο Σεπτεμβρίου.
Το αυτό ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των στρατευσίμων μαθητών με την παρατήρηση ότι για τους μαθητές αυτούς που εξετάζονται περίοδο Φεβρουαρίου, για απόκτηση απολυτηρίου, ισχύει η ρύθμιση που εφαρμόζεται κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου.

Π.Δ. 123/1987

Άρθρο 5

(όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 232/88 και το Π.Δ.185/90)

Παρ. 2. Σε περίπτωση που Διευθυντής δημοσίου λυκείου ή ΤΕΣ διαπιστώσει κακή βαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων μαθητών του σχολείου του, μπορεί μέσα στην ίδια προθεσμία που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο, να ζητήσει μα αιτιολογημένο έγγραφο του προς τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο του, την αναβαθμολόγησή τους, οπότε η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αποφαίνεται οριστικά και για την τελική βαθμολογία και αυτών των γραπτών δοκιμίων.

Παρ. 3. `Οταν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια που υποβάλλονται σε Γραφείο Δ.Ε. είναι λιγότερα από είκοσι πέντε (25) στέλνονται στη Διεύθυνση Δ.Ε., στην οποία το Γραφείο υπάγεται διοικητικά, προκειμένου τα δοκίμια αυτά να αξιολογηθούν από επιτροπή αναβαθμολόγησης της Διεύθυνσης.

Παρ. 4. Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων σχολείων Δ.Ε. ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικες που προσέρχονται σε παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και απορρίπτονται.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι Διευθυντές Δ.Ε. στις οποίες διαβάζονται υπηρεσιακά τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια, όπου κάθε δοκίμιο αναβαθμολογείται από επιτροπή την οποία απαρτίζουν δύο Σχολικοί Σύμβουλοι οικείας ειδικότητας και οι οποίοι αποφαίνονται οριστικά για τη τελική βαθμολογία των δοκιμίων.
Σε περίπτωση που στις παραπάνω Διευθύνσεις δεν υπηρετούν δύο Σχολικοί Σύμβουλοι της αυτής ειδικότητας ως δεύτερο μέλος της παραπάνω επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. καθηγητής της ίδιας ειδικότητας με βαθμό Α.
Μετά την αναβαθμολόγηση τα γραπτά δοκίμια επιστρέφονται στο σχολείο προέλευσης μαζί με αντίγραφο πρακτικού αναβαθμολόγησης και ο Σύλλογος του σχολείου προβαίνει σε έκδοση νέου αποτελέσματος μόνο στην περίπτωση που ο βαθμός της αναβαθμολόγησης του γραπτού δοκιμίου είναι μεγαλύτερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά το δοκίμιο βαθμολογηθεί από τον οικείο καθηγητή.

Παρ. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι αποζημιώσεις των μελών των παραπάνω επιτροπών.

Παρ. 6.Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και παραπεμπτικών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών Λυκείων και των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών καθώς και τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων των ιδιωτικών Γυμνασίων υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου. (προστέθηκε με το Π.Δ. 185/90 Άρθρο μόνο )

7. (Όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 185/90 Άρθρο μόνο) Για την αναβαθμολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, των γραπτών δοκιμίων των μαθητών, που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τις επιτροπές αναβαθμολόγησης συγκροτεί με απόφαση του ο οικείος Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αν μεταξύ των βαθμών των δύο αναβαθμολογητών υπάρχει διαφορά ίση ή μεγαλύτερη από τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες, για την τελική βαθμολογία του δοκιμίου αποφαίνεται Σχολικός Σύμβουλος ειδικότητας στον οποίο διαβιβάζεται αυτό από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού.
Η αποζημίωση των μελών των παραπάνω επιτροπών θα είναι όμοια με εκείνη των μελών των επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών, που φοιτούν σε σχολεία της ημεδαπής.
Η εκκαθάριση θα γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού φορέα 19160.

8. Τα γραπτά δοκίμια των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου καθώς και εκείνα των μαθημάτων που διδάσκονται κατά το πρώτο ήμισυ του διδακτικού έτους και εξετάζονται κατά τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιανουαρίου, των δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων, υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου.

Γ2/4821/03-09-1993 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια των μαθητών που απορρίπτονται κατά τις παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις των εκάστοτε περιόδων, θα αναβαθμολογούνται από τους σχολικούς συμβούλους που υπηρετούν στην αρμόδια Δ/νση ή Γραφείο Δ.Ε. ή από τους σχολικούς συμβούλους στους οποίους έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για τις Δ/νσεις ή Γραφεία Β/θμιας εκ/σης, όπου έχουν τοποθετηθεί Σχ. Σύμβουλοι αντίστοιχης ειδικότητας.
Σε περίπτωση κατά την οποία σε Διεύθυνση Δ.Ε. δεν υπάρχει Σχολικός Σύμβουλος αντίστοιχης ειδικότητας, τα γραπτά δοκίμια θα αποστέλλονται στον πλησιέστερο νομό ή Δ/νση Δ.Ε. όπου υπηρετεί Σχολικός Σύμβουλος της αντίστοιχης προς τα μαθήματα ειδικότητας ύστερα από συνεννόηση των δύο Δ/νσεων Δ.Ε.

Γ2/7555/11-10-1995 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Έχοντας υπόψη :

...................................

Εγκρίνουμε
τα γραπτά δοκίμια , τα διατυπωμένα σε ξένη γλώσσα των μαθητών εκείνων που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν με παρέκκλιση του προβλεπόμενου προγράμματος, να αναβαθμολογούνται από τις επιτροπές αναβαθμολόγησης που συγκροτούνται στις δ/νσεις και στα γραφεία Δ.Ε., όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, αφού κατ΄` αρχήν μεταφραστούν από καθηγητή Δ.Ε. με βαθμό Α` , της αντίστοιχης γλώσσας, που είναι μέλος της επιτροπής.

Π.Δ. 376/1993

Άρθρο 35

Παρ. 3. Μαθητές σχολείων Δ.Ε. οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά, (σε υποκατάσταση γραπτής εξέτασης από προφορική) εφόσον υστέρησαν σε κάποια μαθήματα κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου ή απορρίφθησαν κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που υστέρησαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο που φοίτησαν ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Δ/ντή και δύο καθηγητές ειδικότητας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα.
Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης σε προθεσμία που ορίζεται από το Π.Δ. 123/87.


Επισκεψιμότητα

5.png5.png7.png5.png5.png
Σήμερα62
Σύνολο55755

Πρόσφατες Ενημερώσεις